CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 08/01/2024 | 09:35  | Lượt xem: 452
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2024

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 08/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 430
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 20/10/2023 | 04:27  | Lượt xem: 515
Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023

Publish date 06/10/2023 | 10:19  | Lượt xem: 467
Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng

Tiếp tục rà soát, viết quy trình giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ năm 2023

Publish date 05/10/2023 | 03:58  | Lượt xem: 472
Văn bản chỉ đạo của UBND Quận Hai Bà Trưng số 1663/UBND-KT ngày 03/10/2023

Tăng cường phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ

Publish date 05/10/2023 | 03:55  | Lượt xem: 393
Văn bản chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Publish date 05/10/2023 | 03:53  | Lượt xem: 367
Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Công bố công khai danh sách huy động các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 03/10/2023 | 09:16  | Lượt xem: 535
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn pường giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030

Publish date 25/08/2023 | 09:09  | Lượt xem: 379
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Publish date 25/08/2023 | 09:02  | Lượt xem: 288
Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Publish date 25/08/2023 | 09:00  | Lượt xem: 309
Công văn số 1417/UBND -TCKH ngày 23/8/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng

Tăng cường chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố

Publish date 17/08/2023 | 04:47  | Lượt xem: 341
Ngày 15/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc số 2578/UBND-KGVX gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 27/07/2023 | 05:59  | Lượt xem: 462
Bổ sung dự toán theo Quyết định sổ 1613/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 cùa UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao hồ sung dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các đơn vị phòng, ban, hội, đoàn thể,...

Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 24/07/2023 | 08:53  | Lượt xem: 325
Ngày 18/7/2023, UBND Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"kể từ ngày 10/7/2023

Publish date 24/07/2023 | 08:41  | Lượt xem: 312
Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 18/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2213/UBND-KSTTHC gửi giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tư pháp, Y...