CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"kể từ ngày 10/7/2023

Publish date 24/07/2023 | 08:41  | Lượt xem: 341
Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 18/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2213/UBND-KSTTHC gửi giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tư pháp, Y...

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 15/07/2023 | 11:05  | Lượt xem: 414
Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng công khai số liệu thu, chi ngân sách quý II năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023

Publish date 13/07/2023 | 09:12  | Lượt xem: 392
Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Khắc phục tình trạng chậm xử lý kiến nghị của địa phương

Publish date 06/07/2023 | 11:14  | Lượt xem: 488
Theo Thủ tướng, vẫn còn các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời kịp thời; còn tình trạng bỏ sót, bỏ quên các kiến nghị, đề xuất.

Cán bộ đảng viên gương mẫu trong cài đặt sử dụng ứng dụng VNelD

Publish date 29/06/2023 | 01:45  | Lượt xem: 354
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1579-CV/BTGTU về tuyên truyền các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Publish date 29/06/2023 | 01:43  | Lượt xem: 342
Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành...

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 19/06/2023 | 04:16  | Lượt xem: 365
Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND phường Bạch Đằng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 16/06/2023 | 08:17  | Lượt xem: 282
Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Publish date 09/06/2023 | 04:31  | Lượt xem: 382
Đó là nội dung nêu trong Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn...

Công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục TTHC liên thông

Publish date 08/06/2023 | 04:50  | Lượt xem: 288
Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

Publish date 06/06/2023 | 10:11  | Lượt xem: 412
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng...

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 27/05/2023 | 08:13  | Lượt xem: 212
Bổ sung dự toán Theo Quyết định sỗ 1191/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho UBND cảc phường thuộc quận Hai Bà Trưng;

Công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội

Publish date 23/05/2023 | 05:08  | Lượt xem: 283
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội

Publish date 23/05/2023 | 05:02  | Lượt xem: 293
Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 17/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội