GIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

SỐ LIỆU CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÁNG 02 NĂM 2023

Ngày đăng 07/03/2023 | 10:06  | Lượt xem: 139
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2023.

THÔNG TIN