TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bạch Đằng tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi năm 2024
Publish date 10/04/2024 | 14:49  | Lượt xem: 144

Thực hiện kế hoạch của Ban CHQS quận Hai Bà Trưng, nhằm tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi 17, công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) mà chưa đăng ký lần đầu và dân quân tự vệ năm 2024; trên cơ sở nắm và quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi NVQS, dân quân phục vụ công tác xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Trong ngày 07/4/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bạch Đằng tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi và dân quân tự về năm 2024. Việc thực hiện công tác đăng ký giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật NVQS, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại Trụ sở UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân, gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, kiểm tra sơ bộ sức khỏe về cân nặng, chiều cao của các thanh niên. Theo đó, năm 2024, phường Bạch Đằng có 93 công dân nam trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và 67 dân quân (32 nữ, 35 nam). Để công tác đăng ký cho nam công dân trong độ tuổi 17 chặt chẽ, đủ số lượng, chất lượng tốt, bảo đảm đúng yêu cầu, Ban chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thực hiện đúng các khâu, các bước bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự qua trang thông tin điện tử, đài truyền thanh phường. Qua đó, các nam công dân trong độ tuổi cùng gia đình đã hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.