TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Publish date 03/04/2024 | 13:41  | Lượt xem: 175

UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Đề án và tóm tắm đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng:

1. Dự thảo: Đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

2. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền và phường Bách Khoa.

(Chi tiết tại đây)

3. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền và phường Thanh Nhàn.

(Chi tiết tại đây)

4. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân và phường Đống Mác.

(Chi tiết tại đây)

5. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai.

(Chi tiết tại đây)

 

UBND quận Hai Bà Trưng