THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ordinal number Procedure Implementing agencies
1 Quy trình nội bộ: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông UBND phường Bạch Đằng
2 Quy trình nội bộ: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa UBND phường Bạch Đằng
3 Quy trình nội bộ: Kiểm tra an toàn thực phẩm UBND phường Bạch Đằng
4 Quy trình nội bộ: Tổ chức cuộc họp, hội nghị của UBND UBND phường Bạch Đằng
5 Quy trình nội bộ: Quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường UBND phường Bạch Đằng
6 Quy trình nội bộ: kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập UBND phường Bạch Đằng
7 Quy trình nội bộ: Quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (Đình, Đền, Chùa...) UBND phường Bạch Đằng
8 Quy trình nội bộ: Bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa UBND phường Bạch Đằng
9 Quy trình nội bộ chăm sóc người có công UBND phường Bạch Đằng
10 Quy trình nội bộ xử lý văn bản đi của UBND phường UBND phường Bạch Đằng
11 Quy trình nội bộ xử lý văn bản đến của UBND phường UBND phường Bạch Đằng
12 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND phường Bạch Đằng
13 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND phường Bạch Đằng
14 Đăng ký lại khai tử UBND phường Bạch Đằng
15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND phường Bạch Đằng
16 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND phường Bạch Đằng
17 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND phường Bạch Đằng
18 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND phường Bạch Đằng
19 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND phường Bạch Đằng
20 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND phường Bạch Đằng