HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

UBND - Hội khuyến học phường Bạch Đằng: Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Publish date 11/12/2023 | 09:03  | Lượt xem: 540

Ngày 08/12/2023, UBND - Hội khuyến học phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Về dự có bà Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố, ủy viên BCH Hội và chi hội trưởng các chi hội khuyến học, đại diện các đơn vị, trường học trong phường

Trong năm 2023 Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường luôn được các cấp ủy, các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt quan tâm, trú trọng. Hội khuyến học phường đã tham mưu cho UBND phường kiện toàn BCĐ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập”; Xây dựng và cũng cố tổ chức hội vững mạnh. 

Đến nay toàn phường có 19 chi hội khuyến học, trong đó có 13 chi hội tổ dân phố, 4 trường học, 2 cơ quan Công an và UBND- Y tế phường. Trong năm, Hội khuyến học phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, XD xã hội học tập. Do đó, phong trào hỗ trợ giáo dục, trường học ngày một nâng cao, từng bước đưa chất lượng giáo dục toàn phường ngày một phát triển, năm 2023 phường tiếp tục đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3, XMC mức độ 2.  

Số hội viên Hội Khuyến học tiếp tục tăng cao đạt trên 20% tổng dân số toàn phường, 100% đảng viên là hội viên hội Khuyến học. Phong trào vận động, xây dựng quỹ khuyến học được xã hội hóa, góp phần thực hiện công bằng giáo dục. Năm 2023, Quỹ khuyến học phường đạt trên 500 triệu đồng. Trung tâm học tập cộng đồng ngày một hoạt động có hiệu quả, đã thực sự trở thành thiết chế giáo dục, phục vụ tốt việc học suốt đời cho người dân, Góp phần quan trọng thúc đẩy thúc đẩy KT- XH trên địa bàn ngày một phát triển ổn định.

Tại Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 19 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuát sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2023.  

Đào Văn Sơn - Phó chủ tịch Hội Khuyến học