HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Publish date 28/02/2024 | 16:15  | Lượt xem: 116

Chiều ngày 21/02/2024, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị trực thuộc quận; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, đồng chí phụ trách tuyên giáo của đảng ủy 18 phường; Bí thư chi bộ dân cư 18 phường; Báo cáo viên cấp Quận; tổ DLXH Quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn quận; Đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy, UBKT Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Văn phòng Quận ủy. Tổng số 429 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - GVCC, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

Quang cảnh hội nghị

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước; chống lại các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, sách nhiễu; biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì hoang mang, dao động. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành, bảo đảm vừa toàn diện vừa có trọng tâm trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu quy trình xử lý công việc.

Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - GVCC, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa
và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu,
học tập chuyên đề năm 2024 tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính quận đã triển khai Kế hoạch số 171-KH/QU ngày 26/1/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Song song đó, yêu cầu toàn quận tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2023 “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngay sau hội nghị các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng những nội dung của Chuyên đề năm 2024; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Quận ủy