CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn 1577/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 16/09/2021 | 14:27  | Lượt xem: 269
Công văn 1577/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 326-TB/QU ngày 14/9/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng...

Công văn số 576-CV/QU ngày 15/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 16/09/2021 | 02:24  | Lượt xem: 420
Công văn số 576-CV/QU ngày 15/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh...

Công văn số 1580/UBND-YT ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 16/09/2021 | 02:21  | Lượt xem: 258
Công văn số 1580/UBND-YT ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của YBND thành phố Hà Nội

Công văn hỏa tốc số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND thành phố

Publish date 16/09/2021 | 07:39  | Lượt xem: 277
Ngày 15/9/2021 UBND thành phố ban hành công văn hỏa tốc số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đại tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng

Publish date 15/09/2021 | 03:12  | Lượt xem: 331
Ngày 14/9/2021, Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận số 326-TB/QU kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đại tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo...

Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Publish date 15/09/2021 | 03:09  | Lượt xem: 312
Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Công văn hỏa tốc số 5184/SLĐTBXH ngày 14/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

Publish date 14/09/2021 | 12:20  | Lượt xem: 313
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc số 5184/SLĐTBXH về việc hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người...

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 0/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về tiêm vắc-xin và xét nghiệm Sars-CoV2

Publish date 08/09/2021 | 07:57  | Lượt xem: 341
Ngày 07/9/2021 UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiễm Sars-CoV2 trên địa bàn quận

CÔNG VĂN SỐ 1530/UBND-YT NGÀY 07/9/2021 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 20/CĐ-UBND NGÀY 06/9/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 07/09/2021 | 04:01  | Lượt xem: 224
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Triển khai thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND Ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

CÔNG VĂN SỐ 1526/UBND-KT NGÀY 07/9/2021 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Publish date 07/09/2021 | 03:55  | Lượt xem: 242
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận.

Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Publish date 07/09/2021 | 08:49  | Lượt xem: 209
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 chỉ đạo tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

CÔNG VĂN SỐ 1524/UBND-VP NGÀY 06/9/2021 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG TRONG CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Publish date 07/09/2021 | 08:40  | Lượt xem: 193
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm chủng trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 04/09/2021 | 07:28  | Lượt xem: 364
Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố

CHỈ THỊ SỐ 20/CT-UBND NGÀY 03/9/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Publish date 03/09/2021 | 09:17  | Lượt xem: 258
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 03/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 03/09/2021 | 09:10  | Lượt xem: 214
Ngày 03/9/2021, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND về Xét nghiệm chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng