CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Publish date 24/03/2023 | 10:10  | Lượt xem: 311
Nhằm mục đích rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Quận trong năm 2023, UBND phường Bạch Đằng đã ban...

Hà Nội: Rà soát các quy định liên quan việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Publish date 22/03/2023 | 11:16  | Lượt xem: 261
UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 744/UBND-KSTTHC ngày 21-3-2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy...

Trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Publish date 21/03/2023 | 02:23  | Lượt xem: 247
Đó là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Publish date 10/03/2023 | 02:24  | Lượt xem: 240
Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao...

Tuyên truyền Quy trình thực hiện thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công

Publish date 22/02/2023 | 03:45  | Lượt xem: 245
Từ ngày 06/2/2023, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND phường Bạch Đằng về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm

Publish date 20/02/2023 | 03:00  | Lượt xem: 164
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND phường Bạch Đằng về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm

Xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 sát với tình hình thực tế

Publish date 03/01/2023 | 08:07  | Lượt xem: 305
Tiếp tục kiểm soát hiệu quả tình hình dịch Covid-19, tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, khống chế không để dịch bùng phát lây lan rộng trên địa bàn thành phố…...

UBND phường Bạch Đằng công khai dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 02/01/2023 | 10:10  | Lượt xem: 129
Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường Bạch Đằng thực hiện Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế...

Đưa phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt“ trở thành việc làm thường xuyên

Publish date 28/12/2022 | 08:51  | Lượt xem: 391
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn...

Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023

Publish date 01/12/2022 | 04:46  | Lượt xem: 371
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ngành chức...

Tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện các Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ

Publish date 10/11/2022 | 10:47  | Lượt xem: 262
UBND Quận Hai bà Trưng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện các Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022...

Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ

Publish date 02/11/2022 | 02:38  | Lượt xem: 301
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Một số điểm mới của Chính sách thuế theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ

Publish date 02/11/2022 | 02:35  | Lượt xem: 310
Để giúp người nộp thuế trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng nắm bắt và thực hiện tốt các quy định pháp luật về thuế, Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng tuyên truyền một số nội dung mới trong Nghị định...

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Publish date 28/09/2022 | 09:52  | Lượt xem: 332
Ngày 26/9/2022 UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức "Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời" năm 2022

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2022

Publish date 28/09/2022 | 09:23  | Lượt xem: 285
UBND Quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 19/9/2022 về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận...