CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND Quận Hai Bà Trưng thông báo về việc trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Quận

Publish date 22/05/2023 | 09:37  | Lượt xem: 346
Thông báo số 694/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng

UBND thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Publish date 17/05/2023 | 11:14  | Lượt xem: 270
Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Publish date 17/05/2023 | 10:59  | Lượt xem: 208
Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè trên địa bàn phường năm 2023

Publish date 11/05/2023 | 06:13  | Lượt xem: 335
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Kế hoạch tham gia diễn đàn trẻ em quận Hai Bà Trưng năm 2023

Publish date 11/05/2023 | 06:11  | Lượt xem: 338
Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Publish date 28/04/2023 | 05:24  | Lượt xem: 403
Ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 24/4/2023: 21 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn...

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các Quận, huyên, thị xã và các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Publish date 20/04/2023 | 02:41  | Lượt xem: 271
Ngày 18/4/2023, UBND thành phố ban hành công văn hỏa tốc chỉ đọa thực hiện văn bản số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nội dung chỉ đạo...

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023

Publish date 19/04/2023 | 05:48  | Lượt xem: 348
UBND phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 137 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ...

Phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2023

Publish date 19/04/2023 | 05:35  | Lượt xem: 273
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Kiện toàn Ban quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố

Publish date 19/04/2023 | 05:18  | Lượt xem: 351
Ngày 19/4/2023, UBND phường Bạch Đằng đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND kiện toàn Ban quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố.

Công bố 02 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tôn thành phố Hà Nội

Publish date 18/04/2023 | 11:40  | Lượt xem: 223
Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội