CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Publish date 28/01/2021 | 19:00  | Lượt xem: 352
Thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND thành phố Hà Nội năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Publish date 20/01/2021 | 09:00  | Lượt xem: 380
Kế hoạch công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

HÀ NỘI CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Publish date 16/01/2021 | 05:00  | Lượt xem: 229
HNP - Ngày 12/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 98/UBND-NC về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản...

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19: TIẾP TỤC PHƯƠNG CHÂM "ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ"

Publish date 15/01/2021 | 07:30  | Lượt xem: 162
HNP - Chiều 14/01, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên...

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 07/10/2020 | 10:00  | Lượt xem: 474
Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Công văn số 16-CV/BTGQU ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Tài liệu tuyên truyền...

Phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường

Publish date 01/10/2020 | 09:00  | Lượt xem: 632
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU của Đảng ủy phường Bạch Đằng, sáng ngày 29/9/2020, tại hội trường tầng 5 –Trụ sở UBND phường B6 Đầm Trấu. Đảng ủy phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 14/05/2020 | 08:00  | Lượt xem: 541
  UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định số...

HĐND phường Bạch Đằng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3

Publish date 02/01/2017 | 12:00  | Lượt xem: 1094
Sáng ngày 30/12/2016, HĐND phường Bạch Đằng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ ba.