CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1342/UBND-VP ngày 09/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 09/08/2021 | 12:00  | Lượt xem: 299
Công văn số 1342/UBND-VP ngày 09/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai xác nhận giấy đi đường và phê duyệt phương án phòng, chống dịch

Thông báo số 310-TB/QU ngày 07/8/2021 của Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 09/08/2021 | 11:27  | Lượt xem: 301
Thông báo số 310-TB/QU ngày 07/8/2021 của Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng

Công văn hỏa tốc số 1338/UBND-VP ngày 07/8/2021 của UBND quận

Publish date 07/08/2021 | 09:23  | Lượt xem: 365
Công văn hỏa tốc số 1338/UBND-VP ngày 07/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường kiểm soát người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

Công văn số 1335/UBND-YT ngày 06/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 07/08/2021 | 08:04  | Lượt xem: 243
Công văn số 1335/UBND-YT ngày 06/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố

Công điện hỏa tốc 1068/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Publish date 06/08/2021 | 01:25  | Lượt xem: 409
Công điện hỏa tốc 1068/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 516-CV/QU ngày 04/8/2021 của Quận Ủy về việc thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 03/8/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Publish date 05/08/2021 | 12:14  | Lượt xem: 295
Công văn 516-CV/QU ngày 04/8/2021 của Quận Ủy về việc thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 03/8/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Publish date 04/08/2021 | 09:10  | Lượt xem: 255
Kết luận số 31-KL/TU ngày 03/8/2021 của Thành ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 515-CV/QU ngày 03/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 03/08/2021 | 03:55  | Lượt xem: 450
Ngày 03/8/2021, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 515-CV/QU về việc thực hiện Thông báo số 440-TB/TU ngày 02/8/2021 kết luận của thườngTtrực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Publish date 03/08/2021 | 03:52  | Lượt xem: 262
Thông báo số 440-TB/TU ngày 02/8/2021 của Thường trực thành ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Hà Nội

Publish date 02/08/2021 | 03:27  | Lượt xem: 232
Ngày 02/8/2021 Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 33-KH/QU về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và...

Công văn số 1300/UBND-YT ngày 01/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 02/08/2021 | 08:56  | Lượt xem: 271
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1300/UBND-YT ngày 01/8/2021 về việc triển khai thực hiện Công điện số 17/CĐ-UB ND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày với 19 tỉnh, phố thành đang thực hiện; tuyệt đối không để người dân rời nơi cư trú từ sau ngày 31/7.

Publish date 01/08/2021 | 09:06  | Lượt xem: 240
Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện hảo tốc số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn hỏa tốc số 1287/UBND-VP ngày 30/7/2021 của UBND quận

Publish date 31/07/2021 | 08:29  | Lượt xem: 332
Công văn hỏa tốc số 1287/UBND-VP ngày 30/7/2021 của UBND quận về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn...

Công văn hỏa tốc số 1293/UBND-QLĐT ngày 30/7/2021 của UBND quận

Publish date 31/07/2021 | 08:20  | Lượt xem: 355
Công văn hỏa tốc số 1293/UBND-QLĐT ngày 30/7/2021 của UBND quận về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tại các chung cư cao tầng, khu tập thể, khu nhà trọ

Công văn hỏa tốc số 1283/UBND-KT ngày 30/7/2021 của UBND quận

Publish date 31/07/2021 | 08:16  | Lượt xem: 357
Công văn hỏa tốc số 1283/UBND-KT ngày 30/7/2021 của UBND quận về việc phát hành thẻ vào chợ cho người tiêu dùng trên địa bàn quận