CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 546-CV/QU ngày 02/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 03/09/2021 | 11:44  | Lượt xem: 273
Ngày 02/9/2021 Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành công văn số 546-CV/QU về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

Công văn hỏa tốc 1494/UBND-VP ngày 01/9/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 02/09/2021 | 08:25  | Lượt xem: 213
Công văn hỏa tốc 1494/UBND-VP ngày 01/9/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc xiết chặt quản lý việc cấp và kiểm tra giấy đi đường

Công điện 1108 của Thủ tướng Chính phủ

Publish date 01/09/2021 | 07:48  | Lượt xem: 498
Ngày 31/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1108/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện phòng, chống Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Công văn số 1452/UBND-VP ngày 26/8/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 27/08/2021 | 01:23  | Lượt xem: 326
Công văn số 1452/UBND-VP ngày 26/8/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Thông báo số 315-TU/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 26/08/2021 | 04:52  | Lượt xem: 389
Thông báo số 315-TU/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn hỏa tốc 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/8/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Publish date 26/08/2021 | 09:29  | Lượt xem: 404
Công văn hỏa tốc 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/8/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao...

Công văn số 529-CV/QU ngày 22/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 23/08/2021 | 12:01  | Lượt xem: 393
Công văn số 529-CV/QU ngày 22/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thành ủy Hà Nội

Công văn hỏa tốc số 1424/UBND-YT ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Publish date 22/08/2021 | 08:41  | Lượt xem: 216
Công văn hỏa tốc số 1424/UBND-YT ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Publish date 22/08/2021 | 08:39  | Lượt xem: 225
Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 312-TB/Qu ngày 17/8/2021 của Thường trực Quận ủy

Publish date 19/08/2021 | 09:48  | Lượt xem: 364
Thông báo số 312-TB/Qu ngày 17/8/2021 của Thường trực Quận ủy về Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Thông báo số 465-TB/TU ngày 17/8/2021 Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố

Publish date 19/08/2021 | 09:44  | Lượt xem: 320
Thông báo số 465-TB/TU ngày 17/8/2021 Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo số 311-TB/Qu ngày 13/8/2021 của Quận ủy Bai Bà Trưng

Publish date 14/08/2021 | 11:44  | Lượt xem: 343
Thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy Bai Bà Trưng kết luận của thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Công văn 518-CV/Qu ngày 12/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng

Publish date 12/08/2021 | 01:44  | Lượt xem: 634
Công văn 518-CV/QU ngày 12/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện thông báo số 452-TB/TU ngày 10/8/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,...

Thông báo số 452-TB/TU ngày 10/8/2021 của Thành ủy Hà Nội

Publish date 12/08/2021 | 01:40  | Lượt xem: 370
Ngày 10/8/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo sô 452-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Công văn 1355/UBND-Vp ngày 10/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

Publish date 10/08/2021 | 01:24  | Lượt xem: 255
Công văn 1355/UBND-Vp ngày 10/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 577/TB-UBND ngày 10/8/2021