CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND phường Bạch Đằng công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023
Publish date 20/10/2023 | 16:27  | Lượt xem: 610

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Chi tiết tại đây