CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023
Publish date 27/07/2023 | 17:59  | Lượt xem: 501

Bổ sung dự toán theo Quyết định sổ 1613/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 cùa UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao hồ sung dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các đơn vị phòng, ban, hội, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp cổng lập và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng

Chi tiết tại đây