CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn pường giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030
Publish date 25/08/2023 | 09:09  | Lượt xem: 452

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Chi tiết tại đây