CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Publish date 25/08/2023 | 09:00  | Lượt xem: 345

Công văn số 1417/UBND -TCKH ngày 23/8/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng

Chi tiết tại đây