CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục rà soát, viết quy trình giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ năm 2023
Publish date 05/10/2023 | 15:58  | Lượt xem: 567

Văn bản chỉ đạo của UBND Quận Hai Bà Trưng số 1663/UBND-KT ngày 03/10/2023

Chi tiết tại đây