CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Publish date 25/08/2023 | 09:02  | Lượt xem: 348

Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng

Chi tiết tại đây