CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Publish date 05/10/2023 | 15:53  | Lượt xem: 433

Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Chi tiết tại đây