CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Bạch Đằng
Publish date 08/01/2024 | 09:35  | Lượt xem: 555

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2024

Chi tiết tại đây