CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố công khai danh sách huy động các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng
Publish date 03/10/2023 | 09:16  | Lượt xem: 600

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Quyết định 226/QĐ-UBND

Danh sách kèm Quyết định tại đây