CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng
Publish date 08/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 524

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND phường Bạch Đằng

Chi tiết tại đây