CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của UBND Quận Hai Bà Trưng
Publish date 24/07/2023 | 08:53  | Lượt xem: 356

Ngày 18/7/2023, UBND Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Theo Quyết định, UBND Quận Hai Bà Trưng ban hành 52 Quy trình giải quyết TTHC của các phòng Y tế: 09, Văn hóa và Thông tin: 18, Quản lý đô thị: 09, Tài nguyên và môi trường: 16. Bãi bỏ 18 quy trình giải quyết TTHC của các phòng: Văn hóa và thông tin: 08, Tài nguyên và môi trường: 01, Quản lý đô thị: 09 thuộc Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về ban hành Quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Chi tiết tại đây