VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Legislation code Subject Đơn vị ban hành Issuing date File attach
3292/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội 21/06/2023
2852/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội 23/05/2023
2853/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội 23/05/2023
126/QĐ-UBND Về việc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6/ năm 2023 UBND phường Bạch Đằng 23/05/2023
Quyết định 2804/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội 19/05/2023
1155/QĐ-UBND Về việc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Quận nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2023 UBND Quận Hai Bà Trưng 19/05/2023
124/2020/NĐ-CP Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020
24/2020/QĐ-UBND Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 02/10/2020
26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/09/2020
23/2020/QĐ-UBND Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 24/09/2020
22/2020/QĐ-UBND Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội 23/09/2020
21/2020/QĐ-UBND Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/09/2020
20/2020/QĐ-UBND Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/09/2020
19/2020/QĐ-UBND Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/09/2020
18/2020/QĐ-UBND Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/09/2020
17/2020/QĐ-UBND Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/09/2020