VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG

THÔNG BÁO: về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất"

Publish date 21/03/2024 | 14:27  | Lượt xem: 69
UBND phường Bạch Đằng thông báo về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất"

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 08/01/2024 | 09:35  | Lượt xem: 345
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2024

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 08/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 332
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND phường Bạch Đằng

Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Publish date 29/11/2023 | 10:59  | Lượt xem: 2172
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND phường

Tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường

Publish date 03/11/2023 | 09:55  | Lượt xem: 266
Công văn số 379/UBND ngày 02/11/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 20/10/2023 | 04:27  | Lượt xem: 423
Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 phường Bạch Đằng

Publish date 06/10/2023 | 10:21  | Lượt xem: 524
Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Công bố công khai danh sách huy động các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Đằng

Publish date 03/10/2023 | 09:16  | Lượt xem: 422
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn phường Bạch Đằng

Publish date 21/09/2023 | 08:52  | Lượt xem: 763
UBND phường Bạch Đằng thông báo Tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn phường Bạch Đằng

Kiện toàn Ban quản lý sử dụng quỹ "Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi" phường Bạch Đằng

Publish date 12/09/2023 | 12:23  | Lượt xem: 247
Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức làm việc tại UBND phường

Publish date 12/09/2023 | 12:22  | Lượt xem: 373
Thông báo số 165/TB-UBND ngày 08/9/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Thông báo thực hiện ngày thứ tư thủ tục hành chính giải quyết ngay không giấy hẹn

Publish date 12/09/2023 | 11:51  | Lượt xem: 382
UBND phường thông báo thực hiện ngày thứ tư thủ tục hành chính giải quyết ngay không giấy hẹn đối với 9 thủ tục hành chính từ ngày 08/9/2023

UBND phường Bạch Đằng công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 08/09/2023 | 10:13  | Lượt xem: 327
Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng ban hành kế hoạch truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn pường giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030

Publish date 25/08/2023 | 09:09  | Lượt xem: 318
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Publish date 17/08/2023 | 09:06  | Lượt xem: 233
Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND phường Bạch Đằng

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tết Trung thu năm 2023" cho thiếu nhi phường Bạch Đằng

Publish date 17/08/2023 | 09:04  | Lượt xem: 472
Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND phường Bạch Đằng

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng

Publish date 28/07/2023 | 12:30  | Lượt xem: 2480
Thông báo số 129/TB-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng.

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 27/07/2023 | 05:59  | Lượt xem: 414
Bổ sung dự toán theo Quyết định sổ 1613/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 cùa UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao hồ sung dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các đơn vị phòng, ban, hội, đoàn thể,...

UBND phường Bạch Đằng công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Publish date 15/07/2023 | 11:05  | Lượt xem: 349
Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND phường Bạch Đằng

UBND phường Bạch Đằng công khai số liệu thu, chi ngân sách quý II năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023

Publish date 13/07/2023 | 09:12  | Lượt xem: 340
Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND phường Bạch Đằng

THÔNG TIN