LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng

Publish date 28/07/2023 | 12:30  | Lượt xem: 2513
Thông báo số 129/TB-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng.

THÔNG TIN