CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TB treo cờ tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 01/06/2021 | 15:06  | Lượt xem: 272
TB treo cờ tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về việc phối hợp chuẩn bị hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận vận động bầu cử.

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:50  | Lượt xem: 276
Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng trân trọng kính gửi các đơn vị văn bản về việc phối hợp chuẩn bị hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận vận động bầu cử.

PA đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:47  | Lượt xem: 275
PA đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

KH phòng cháy chữa cháy tại 8 điểm tổ bầu cử

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:44  | Lượt xem: 361
KH phòng cháy chữa cháy tại 8 điểm tổ bầu cử

V/v Phối hợp chuẩn bị hội nghị Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vận động bầu cử

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:42  | Lượt xem: 313
V/v Phối hợp chuẩn bị hội nghị Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vận động bầu cử

V/v phối hợp tổ chức hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vận động bầu cử./.

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:40  | Lượt xem: 257
V/v phối hợp tổ chức hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vận động bầu cử./.

V/v tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 31/05/2021 | 04:02  | Lượt xem: 142
V/v tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

V/v phối hợp đảm bảo an toàn thông tin liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp lễ 30/4-01/5/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 03:51  | Lượt xem: 135
V/v phối hợp đảm bảo an toàn thông tin liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp lễ 30/4-01/5/2021

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Ngày đăng 28/05/2021 | 10:00  | Lượt xem: 1273
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.