VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC ĐOÀN XE CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng 04/08/2020 | 10:00  | Lượt xem: 232

Thực hiện hướng dẫn số 224/HD-VHTT ngày 23/6/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc trang trí, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao; Tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025. Sáng ngày 04/8/2020, UBND phường Bạch Đằng tổ chức đoàn xe cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025.

       Đoàn xe đi qua các tuyến phố trên địa bàn phường với hình ảnh pano, khẩu hiệu, cờ hồng kỳ trang trí đẹp mắt gắn với các nội dung tuyên truyền tạo không vui tươi, phấn khởi trước những thành tựu quan trọng, nổi bật của Đảng bộ quận trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; những kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung sức lãnh đạo trong 5 năm tới.

       Hoạt động tuyên truyền cổ động có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Bạch Đằng nhận thức rõ tầm quan trọng của Đại hội đại biểu đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI. Từ đó động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, học tập, cống hiến, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động. Đó là tiền đề thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển của quận trong 5 năm tới. 

     

 Phát huy thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Bạch Đằng nói riêng và quận Hai Bà Trưng nói chung tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI sẽ đạt nhiều kết quả, thành tựu rực rỡ hơn, góp phần xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng toàn diện, bền vững./.