VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Số văn bản 24/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2020
Người ký
Trích yếu Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm
20201028164924.QDPQ-24-2020-.pdf
Văn bản khác