VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Số văn bản 23/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2020
Người ký
Trích yếu Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm
20201028164754.QDPQ-23-2020.pdf
Văn bản khác