VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Số văn bản 19/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2020
Người ký
Trích yếu Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm
20201028164130.QDPQ-19-2020.pdf
Văn bản khác