TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 11/07/2022 | 15:46  | Lượt xem: 225

Ngày 24/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Chi tiết tại đây