THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục QT-GDĐT-01 Quy trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 1.  

Nộp hồ sơ

Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định tại mục 5.3 nộp trực tiếp tại BPMC UBND phường.

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

 1.  

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại QT-UBND-06 Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, scan hồ sơ, nhập thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, in Giấy biên nhận hồ sơ từ phần mềm cho tổ chức/cá nhân. Sau đó, luân chuyển hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử đến công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ.

BPMC

½ ngày

QT-UBND-06

 1.  

Thụ lý hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, công chức chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

- Nếu đủ điều kiện, công chức chuyên môn phụ trách công tác Giáo dục và đào tạo dự thảo Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, trình lãnh đạo UBND xem xét, phê duyệt. Cập nhật thông tin thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử.

- Nếu hồ sơ cần bổ sung, chưa hợp lệ, hoặc giải quyết quá thời gian quy định, công chức chuyên môn giải quyết theo quy trình QT-UBND-06.

Công chức chuyên môn

18 ngày

Dự thảo Quyết định;

Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06)

 1.  

Phê duyệt

- Lãnh đạo UBND phường xem xét, ký Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

- Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Mẫu số 05 (QT-UBND-06);

Quyết định

 1.  

Chuyển kết quả

- Sau khi nhận kết quả đã được lãnh đạo UBND phê duyệt, công chức chuyên môn xử lý hồ sơ có trách nhiệm cập nhật thông tin vào phần mềm một cửa, chuyển kết quả với Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Công chức chuyên môn

½ ngày

 1.  

Trả kết quả

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả, Bộ phận một cửa kiểm tra, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy trình QT-UBND-06.

- Trường hợp, thời gian có kết quả sớm hơn so với thời gian hẹn trả kết quả, Bộ phận một cửa có trách nhiệm thông báo cho cá nhân đến lấy kết quả sớm.

BPMC

Giờ hành chính

Quyết định

Cách thức thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 1.  

 

 Nộp hồ sơ

 

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

 1.  

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

BPMC

½ ngày

QT-UBND-06

 1.  

Thụ lý hồ sơ

Công chức chuyên môn

18 ngày

Dự thảo Quyết định;

Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06)

 1.  

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Mẫu số 05 (QT-UBND-06);

Quyết định

 1.  

Chuyển kết quả

Công chức chuyên môn

½ ngày

 1.  

Trả kết quả, lưu hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

Thành phần số lượng hồ sơ

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

01

 

 

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.

 

01

 

Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong quận.

01

 

 

 1. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU

Mã số

Tên biểu mẫu, phụ lục

Phụ lục 01

Cơ sở pháp lý.

Thời hạn giải quyết Quy trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Lệ phí Không.
Phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương.

- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý về chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, hoạt động giáo dục, hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường, đánh giá, xếp loại học sinh.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

- Phòng học:

+ Bảo đảm đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;

+ Có các thiết bị: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có điện); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.

Cơ sở pháp lý

CƠ SỞ PHÁP LÝ

TT

Tên văn bản

Hiệu lực văn bản

Ghi chú

 1.  

Luật Giáo dục.

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Quyết định 6547/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Văn bản hợp nhất Luật giáo dục Số: 04/VBHN-BGDĐT  ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư quy định Điều lệ trường MN ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Đang có hiệu lực