THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 169/TB_UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngày đăng 05/03/2022 | 12:32  | Lượt xem: 60
Trong tuần qua có 326 xã, phường, thị trấn dịch diễn biến phức tạp đánh giá cấp độ dịch từ mức 3 trở lên.

Thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3/2022 trên địa bàn phường Bạch Đằng

Ngày đăng 28/02/2022 | 10:40  | Lượt xem: 139
Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3/2022 trên địa bàn phường Bạch Đằng

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật ngày 14/01

Ngày đăng 16/01/2022 | 10:26  | Lượt xem: 149
UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 54/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật ngày 14/01

Thông báo niêm yết công khai các trường hợp người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 63
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 05/01/2022 của UBND phường Bạch Đằng về việc niêm yết công khai các trường hợp người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ

Thông báo khẩn ngày 18/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường Bạch Đằng

Ngày đăng 18/11/2021 | 02:57  | Lượt xem: 793
Chiều ngày 18/11/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Bạch Đằng phát đi thông bảo khẩn tìm người đến địa điểm sau:

Thông báo khẩn ngày 23/10/2021 của CDC Hà Nội

Ngày đăng 23/10/2021 | 08:49  | Lượt xem: 203
Thông báo khẩn ngày 23/10/2021 của CDC Hà Nội

UBND phường Bạch Đằng thông báo cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường, ngõ, phố

Ngày đăng 16/10/2021 | 08:40  | Lượt xem: 348
Ngày 15/10/2021 UBND phường Bạch Đằng ban hành thông báo số 117/TB-UBND về việc cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường, ngõ, phố

Thông báo cấp căn cước công dân

Ngày đăng 04/10/2021 | 09:26  | Lượt xem: 641
Công an phường Bạch Đằng thông báo cấp căn cước công dân có gắn chip cho công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo về việc kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

Ngày đăng 24/09/2021 | 11:09  | Lượt xem: 435
Ngày 22/9/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 20/TB-BCĐTP về việc kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch...

Thông báo của UBND phường Bạch Đằng về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng quyét mã QR-code và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 23/09/2021 | 08:45  | Lượt xem: 209
Ngày 22/9/2021 UBND phường Bạch Đằng ban hành thông báo số 106/TB-UBND về đẩy mạnh triển khai ứng dụng quyét mã QR-code và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ quan, đơn...

Công văn hỏa tốc số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND thành phố

Ngày đăng 16/09/2021 | 07:39  | Lượt xem: 109
Ngày 15/9/2021 UBND thành phố ban hành công văn hỏa tốc số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú để phối hợp truy vết, xử lý dịch Covid-19 tại địa chỉ 796B Bạch Đằng và khu vực nhà E1, E2 tập thể Hồ Việt Xô phố Tây Kết

Ngày đăng 07/09/2021 | 05:21  | Lượt xem: 287
Ngày 07/9/2021, UBND phường Bạch Đằng phát đi thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú để phối hợp truy vết, xử lý dịch Covid-19 tại địa chỉ 796B Bạch Đằng và khu vực nhà E1, E2 tập thể...

Thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-10/2021 trên địa bàn phường Bạch Đằng

Ngày đăng 07/09/2021 | 08:12  | Lượt xem: 208
Thực hiện văn bản số 2898/UBND-KGVX ngày 02/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo

Điều chỉnh phân luồng giao thông trên địa bàn phường

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:04  | Lượt xem: 182
Ngày 05/9/2021 phường bạch Đằng phát đi thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông

Thông báo nhận hồ sơ trực tuyến cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế tháng 9/2021

Ngày đăng 03/09/2021 | 08:46  | Lượt xem: 167
Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố Hà Nội tại công văn số 3568/BHXH-VP ngày 28/7/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm phòng chống dịch Covid-19
Hiển thị 1 - 15 trong 36 kết quả.