HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày đăng 10/12/2020 | 17:30  | Lượt xem: 604

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND phường Bạch Đằng tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 10/12/2020, tại hội trường tầng 5 Trụ sở UBND phường Bạch Đằng – B6 Đầm Trấu, HĐND phường Bạch Đằng đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp không thường kỳ).

Đến dự Kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo:

- Về phía đại biểu Quận: Ông Bùi Thanh Tùng – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND quận; Ông Trịnh Xuân Cường – Quận ủy viên – Phó Chánh văn phòng Quận ủy; Bà Trần Thị Thoa – Phó Chánh văn phòng Quận ủy; Bà Võ Thị Thanh Nhàn – Phó Chánh văn phòng Quận ủy; Ông Nguyễn Tiến Toàn – Quận ủy viên – Phó Ban tổ chức Quận ủy.

- Về phía đại biểu Phường: Bà Quách Ngọc Thủy – Bí thư đảng ủy phường Bạch Đằng; Ông Vũ Bảo Thạch – Nguyên Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; Ông Nguyễn Hoành Dũng – Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy phường; cùng các ông, bà lãnh đạo phường, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, Bí thư chi bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể và các vị đại biểu HĐND phường khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình kỳ họp. Đồng thời 100% đại biểu HĐND dự họp: Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Bảo Thạch; nhất trí biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Bảo Thạch, bà Lê Bích Hằng; nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoành Dũng.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, kỳ họp thứ 13 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX đã thành công, đảm bảo đúng Luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND phường, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND-UBND-UBMTTQ phường vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.