HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN
Ngày đăng 28/10/2019 | 08:11  | Lượt xem: 534

Sáng ngày 25/10/2019, tại Hội trường trụ sở UBND phường Bạch Đằng đã diễn ra kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về việc : Thông qua Đề án kiện toàn, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

       Đến dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thanh Tùng – Quận ủy viên – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Vũ Bảo Thạch – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Lê Bích Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

      Cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ phường; Các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư. Và đặc biệt, là sự có mặt của các vị đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Tại kỳ họp, HĐND phường thảo luận và thông qua 1. Nghị quyết thông qua Đề án kiện toàn, sáp nhập các tổ trên địa bàn phường; 2. Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo Đề án và tờ trình của UBND phường, sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập toàn phường giảm từ 47 tổ dân phố còn 13 tổ dân phố với quy mô số hộ dân đạt từ 250 hộ trở lên; 02 TDP từ 600 hộ trở lên đảm bảo đúng theo các văn bản quy định hiện hành. Việc sáp nhập đã đựơc nghiên cứu, thảo luận kỹ trong cán bộ chủ chốt và lấy ý kiến cử tri của các tổ dân phố, đựơc sự đồng thuận, nhất trí cao. Đề án của UBND phường cũng đã cho thấy việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phướng sẽ góp phần ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng tổ dân phố có quy mô hợp lý, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

      Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết 100% thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hình ảnh Kỳ họp thứ 9 ngày 25/10/2019 tại trụ sở UBND phường Bạch Đằng
Hình ảnh tại Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng

     

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Bảo Thạch – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, các Nghị quyết đuợc HĐND thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tạo cơ sở pháp lý để UBND phường triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND phường khẩn trương tổ chức thực hiện các bước theo quy định; Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND phường theo chức năng, nhiệm vụ đuợc giao phối hợp với UB MTTQ, các đoàn thể tăng cường các họat động tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố theo Đề án. Thực hiện các khâu, các bước theo quy định của pháp luật.

                                                                                                Đàm Thị Thỏa – VHTT phường Bạch Đằng