HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Ngày đăng 31/03/2021 | 17:54  | Lượt xem: 661

Trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Kế hoạch số 21 ngày 04/3/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng, sáng ngày 31/3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Đằng long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Dự hội nghị có đồng chí Quách Ngọc Thủy - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Hoành Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường, đồng chí Đinh Hải Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy –Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, đồng chí  Lê Thanh Tùng - Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch MTTQ phường, đồng chí  Phạm Văn Bốn – Ủy viên Thường vụ - Trưởng Công an phường. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, ủy viên UBKT ĐU, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng, phó Bí thư chi bộ của Đảng bộ phường Bạch Đằng.

Thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Đinh Hải Hoàng trình bày báo cáo công tác 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ phường Bạch Đằng.

Báo cáo chỉ rõ: Qua 5 năm tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở đã có nhiều cố gắng triển khai các nội dung với ý thức trách nhiệm cao. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước chuyển biến tích cực, gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Cùng với việc học tập, quán triệt các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tinh thần tự giác trong vận dụng làm theo tấm gương của Bác, thể hiện thông qua đổi mới tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Kết quả rõ nét của việc triển khai thực hiện cuộc vận động là Đảng bộ và nhân dân trong phường đã đoàn kết, kiên trì phấn đấu vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng hàng năm.

Đảng bộ cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực đang gây bức xúc trong từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân;  Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa bàn, đơn vị. Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, xác định thời hạn thực hiện từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tập thể trong chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị; Tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân;  Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các Chi bộ trực thuộc phường.

Với những thành tích đã đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tuyên dương và khen thưởng 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 tập thể hoàn thành tốt.

                                                                                                                              Đào Văn Sơn – VHTT phường