VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

V/v yêu cầu kiểm tra xử lý, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm tại địa bàn quản lý 
Publish date 15/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 43

V/v yêu cầu kiểm tra xử lý, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm tại địa bàn quản lý 

Xem chi tiết tại đây