VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 29/07/2021 | 11:11  | Lượt xem: 31

Ngày 28/7/2021, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Văn bản số 308-TB/QU về Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngày 28/7/2021, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Văn bản số 308-TB/QU về Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Cho tiết tại đây