VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Publish date 03/06/2021 | 17:14  | Lượt xem: 61

Trong những năm qua, Quận Hai Bà Trưng luôn dành sự quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện các chính sách đối với trẻ em, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Ngày  20/5/2021, UBND Quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (từ ngày 1/6 đến 30/6) với chủ đề "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.Theo đó thông điệp và khẩu hiệu truyền thông trong tháng gồm các nội dung

- Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh;

- Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản;

- Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em;

- Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện;

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em;

- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng;

 - Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước;

- Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, song song với việc ban hành kế hoạch và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, trên địa bàn Quận sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội. Đáng chú ý, Quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời. Các đơn vị tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, đồng thời, xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp trẻ em... trong việc chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em…

Trên địa bàn quận cũng sẽ tổ chức các hoạt động bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, với chủ đề: "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, trình bày quan điểm, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Bên cạnh đó, cung cấp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ, nhất là kiến thức phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống dịch Covid-19...

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, UBND Quận cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và người chăm sóc trẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương cũng như tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố đảm bảo việc dạy học hiệu quả, an toàn theo quy định. Đồng thời, phối hợp bàn giao, tiếp nhận trẻ em trong thời gian trẻ em không học tập tại trường nhằm quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn cho trẻ, giảm tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước…

UBND Quận Hai Bà Trưng yêu cầu, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức thiết thực, phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 100% UBND các phường xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn được quan tâm, hỗ trợ nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6; tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em, các điểm vui chơi trên địa bàn.