VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021)
Publish date 20/04/2021 | 11:30  | Lượt xem: 77

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 

/documents/1447590/2437020/906.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/1baa5f54-34b1-4316-81eb-7da3adf3eb7f