VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch tổ chức trang trí,tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4; 1/5
Publish date 15/04/2021 | 10:00  | Lượt xem: 49

Kế hoạch tổ chức trang trí,tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 67 năm Ngày Chiến Thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM

/documents/1447590/2437020/853.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/624a864a-e4f8-4931-aa98-319abc202d87