VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hướng dẫn tổ chức trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2021)
Publish date 31/05/2021 | 15:28  | Lượt xem: 44

Hướng dẫn tổ chức trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2021)

/documents/1447590/2437020/977.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/e534822a-6f57-4e92-b80f-6c86271b2516