VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 124/2020/NĐ-CP
Issuing date 19/10/2020
Signer
Subject Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Agencies issued
Legislation type
Other legislation