VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 26/NQ-HĐND
Issuing date 25/09/2020
Published time 28/10/2020
Signer
Subject Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Agencies issued
Legislation type
Other legislation