VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 22/2020/QĐ-UBND
Issuing date 23/09/2020
Signer
Subject Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Agencies issued
Legislation type
Other legislation