VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 21/2020/QĐ-UBND
Issuing date 18/09/2020
Signer
Subject Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Agencies issued
Legislation type
Other legislation