VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 20/2020/QĐ-UBND
Issuing date 18/09/2020
Published time 28/10/2020
Signer
Subject Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội
Agencies issued
Legislation type
Other legislation